03-03-2013

Vand med præcision

Når jeg vander med knivskarp præcision vokser det, jeg vander og står kontrastfyldt ved siden af ukrudtet.
Vi har allesammen noget ukrudts-adfærd, som vi tyer til, når det er for hårdt arbejde, at være vores ypperste.
Men hvis vi til stadighed og utrætteligt (det ord kan jeg godt li' .. der er så meget håb i det ♥) vander det, som vi gerne vil have mere af, kommer vores bundniveau til at ligge så højt, at vi selv på en dårlig dag kan være til tilfredse med os selv .. det handler om at få gode vaner og få hjælp af vores omgivelser til at bruge de gode vaner. Jeg er også en del af nogens omgivelser .. så min opgave er at vande med knivskarp præcision .. så får jeg mere af det, som er dejligt og alt det, som er i vejen, bliver til små små detaljer, jeg sagtens kan udholde, fordi det er omgivet af kærlig storhed.
Sådan gør jeg sammen med børnene .. de prøver jo grænser dagen lang og det gør de af ren og skær nysgerrighed .. det er deres opgave.
Ind i mellem ender det i en værre ballade, de har svært ved at rode sig ud af. I stedet for at bebrejde dem, at de er havnet i den situation, finder jeg på løsninger sammen med dem til at komme ud af det igen .. jeg starter med at benævne situationen for barnet og dernæst spørger jeg, hvad de vil gøre nu .. for deres ide kan sagtens være bedre end min. Når det hele er afsluttet, glæder vi os over, at vi klarede det så godt og jeg anerkender deres samarbejdsvilje .. for det er det, som jeg gerne vil have mere af en anden gang, de havner i en situation, hvor de har brug for hjælp.
Jeg lader være med at vande evnen til at havne i balladen; men deres evne for at ville ud af den.
Og børn er knivskarpe i deres opfattelse af voksne .. giv dem kvalitet .. intet mindre!
Hjerte